servo

Rozciągamy Servo


Rozciągamy serwo - zwiększamy zakres kątów pracy serwa.

Po założeniu serwa HB3688 w osi roll gimbala okazało sie że faktyczny zakres pracy serwa jest zbyt mały.
Aby zwiększyć elastyczność pracy - kąty wychylenia możemy zastosowac mały trick.

Dodajemy do potencjometru w serwie oporniki "wpięte równolegle".
Zmniejszając w ten sposób rezystancję odczytywaną przez układ sterujący powodujemy zwiększenie wychyleń serwa.

1. zdejmujemy obudowę serwa
fot.autor