Świadectwo kwalifikacji UAVO - Szkolenie VLOS/BLOS

  Świadectwo kwalifikacji uprawniające do komercyjnego wykorzystania BSP / UAVO
  1. Co to jest BSP / UAVO / VLOS ?
  2. Kiedy wprowadzono wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO?
  3. Podstawowe informacje na temat samego świadectwa.
  4. Egzamin UAVO - informacje podstawowe.
  5. Jak przygotować się do egzaminu UAVO?
  6. Pierwszy EGZAMIN VLOS już za nami :)
  7. Udostępniamy drona na egzamin do 25kg !
  8. Platforma edukacyjna e-learning do powtórek materiału w domu !

1. Co to jest BSP / UAVO?

BSP - bezzałogowy statek powietrzny (drony, wielowirnikowce, helikoptery, samoloty, sterowce)
VLOS - ang. Visual Line Of Sight , w tłumaczeniu oznacza "Lot w zasięgu wzroku". Operacja, podczas której zdalna załoga utrzymuje bezpośredni kontakt wzrokowy ze statkiem powietrznym w celu utrzymywania separacji od innych statków powietrznych ludzi oraz przeszkód.
BLOS - ang. Beyond Visual Line Of Sight- oznacza lot bez konieczności utrzymania kontaktu wzrokowego z dronem
UAVO - ang. Unmanned Aerial Vehicle Operator, w tłumaczeniu określa "operatora bezzałogowego statku powietrznego",
w polskim prawie oznacza świadectwo kwalifikacji operatorów BSP, uprawniające do ich wykorzystywania w celach innych niż loty sportowe i rekreacyjne.


UWAGA! wszystkie loty komercyjne związane ze świadczeniem usług (nagrania wideo i fotografowania z powietrza, inne zadania wykonywane z pokładu BSP) wymagają posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO.


2. Kiedy wprowadzono wymóg posiadania świadectwa kwalifikacji UAVO?

Każdy operator BSP - Bezzałogowego Statku Powietrznego wykonujący lot komercyjny zobowiązany jest do posiadania Świadectwa Kwalifikacji.
Wymóg ten został określony w Rozdziae 1 - Kwalifikacje personelu, art. 95 ust. 2 pkt. ustawy t.j.Dz.U.2013.1393 ze zm. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji. (t.j. Dz.U.2016.1630 z późn. zm.) (załącznik nr 6).
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1630/1


Warunki i wymagania dotyczące używania modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25 kg, używanych w celach komercyjnychsą zawarte w załącznikach nr 6a, 7 do (t.j.Dz.U.2016.1317.) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1317/1


3. Podstawowe informacje na temat samego świadectwa.

* świadectwo określa zakres uprawnień podstawowych do wykonywania lotów: VLOS lub BVLOS
* świadectwo określa masę i kategorię statku powietrznego - uprawnienia dodatkowe:
- samolot (A), śmigłowiec (H), wielowirnikowiec (MR), sterowiec (AS), inny (O);
- kategorie wagowe to: do * rodzaj BSP, dopuszczalna waga są wpisywane do świadectwa UAVO na podstawie informacji zapisanych w protokole egzaminacyjnym
* uzyskanie kategorii wagowej wyższego rzędu skutkuje jednoczesnym uzyskaniem kategorii niższych


4. Egzamin UAVO - informacje podstawowe.

Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza teoretyczna i umiejętności sterowania dronem. Egzamin na charakter państwowy i zdawany jest przed egzaminatorem z Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.
- kandydat musi mieć skończone 18 lat
- wymagane jest orzeczenie lotniczo-lekarskie
- ubezpieczenie OC (np. dla osób szkolących się http://www.psp.org.pl )
- aby przystapić do egzaminu praktycznego musimy zdać egzamin z wiedzy przepisów (teoria)


Podczas państwowego egzaminu teoretycznego musimy wykazać się wiedzą z poniższych tematów, które zgrupowane są w 5 tematów:
1. Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych;
2. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego;
3. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS);
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów
- sytuacje niebezpieczne;
- Metrologia – Pogoda;
- Bezpieczeństwo;
- Pierwsza pomoc;
5. Zagadnienia techniczne – budowa wielo-wirnikowców;Część praktyczna egzaminu jest zdawana z użyciem statku powietrznego osoby zdającej. Egzamin praktyczny sprawdza nie tylko umiejętności pilotarzu, ale również wiedzę na temat samego sprzętu, jego możliwości oraz przygotowania drona go do lotu


5. Jak przygotować się do egzaminu UAVO?.

Należy posiadać niezbędną wiedzę opisaną w punkcie 4.


Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawa lotniczego wobec osób pilotujących wielowirnikowce (w tym quadrocopter, hexacopter oraz octocopter) oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w siedzibie naszej firmy w Nowym Sączu, w województwie Małopolskim. Szkolenie jest dedykowane dla początkujących pilotów bezzałogowych statków powietrznych, którzy pragną przygotować się do państwowego egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS) lub (BLOS).


Szkolenie stacjonarne obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych mających za zadanie wprowadzenie Państwa w zasady wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, usystematyzować wiedzę techniczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne. Zajęcia odbywają się przez trzy kolejne Soboty. Rozpoczynamy od 16 godzin zajęć teoretycznych, po 8 godzin w ciągu dnia. W trakcie przerw udostępniamy kursantom różnego rodzaju sprzęt z ekspozycji sklepowej. Dla osób posiadających odpowiednie doświadczenie techniczne - oferujemy realizację szkolenia w trybie przyspieszonym obejmujący Piątek-Sobotę-Niedzielę.


Więcej informacji na temat szkolenia: http://dronavista.pl/pl/content/17-licencja-vlos


Szkolenie prowadzi profesjonalny zespół posiadający niezbędną wiedzę, praktykę oraz uprawnienia VLOS. Zapraszamy do Nowego Sącza (Małopolska). Ośrodek szkoleniowy znajduje się około 100km od Krakowa.
Uczestnikom szkolenia udostępniamy wielowirnikowiec o masie umożliwiającej podejście do Egzaminu w kategori do 25kg !6. Pierwszy EGZAMIN VLOS już za nami :)..

Pierwsza grupa kursantów pomyślnie zdała egzamin VLOS w Nowym Sączu ! :)
Trudne warunki atmosferyczne ( zmienny silny wiatr ) nie zniechęciły pilotów, którzy wykazali się umiejętnościami przed Egzaminatorem.
Niedługo kolejny egzamin, zapraszamy na szkolenia do Nowego Sącza.


7. Udostępniamy drona na egzamin do 25kg ! .

Jeżeli nie masz jeszcze własnego drona, nie musisz się martwić - zapewniamy odpowiedni sprzęt na czas nauki. W naszym ośrodku kursanci zainteresowani uzyskaniem licencji VLOS do 25kg w cenie otrzymują możliwość nauki i zdawania egzaminu na naszym dronie !8. Platforma edukacyjna - e-learning do powtórek w domu. .

W ramach rozwoju i doskonalenia oferty edukacyjnej została uruchomiona platforma edukacyjna.

Kursanci w ramach platformy otrzymują możliwość:
- uczestniczyć w sesjach uzupełniających szkolenie stacjonarne.
- realizować powtórki materiału z zakresu kursu.
- weryfikować postępy w nauce np. poprzez próbne/powtórkowe egzaminy z przygotowanymi przez nas zestawami pytaniań VLOS (pytania VLOS).
- doskonalić wiedzę, przy współpracy z Instruktorami w dogodnym dla siebie czasie.Zakres materiałów na egzamin teoretyczny UAVO VLOS obejmuje materiały opracowane przez osrodek na podstawie wytycznych ULC:
- Podstawy prawa lotniczego
- Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
- Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
- Zasady wykonywania lotów
- Moduł 5 zależny od kategorii drona