Lista kontrolna pilota RC - Check List

Lista kontrolna pilota RC - Check List

Budujemy, latamy, znowu projektujemy, latamy i tak w koło... aaa tymczasem ważny temat - bezpieczeństwo jest delikatnie przez większość modelarzy omijany. O bezpieczeństwie wspominałem o już w Encyklopedi FPV w części I http://fpvdrones.pl/?q=node/4 oraz w częsci III http://fpvdrones.pl/?q=node/6 .
Koledzy z portalu http://www.multiwiicopter.com/pages/getting-started/ zebrali w kilka punktów podstawowe zasady bezpieczeństwa dla każdego pilota modelu RC. Poniżej lista w wolnym tłumaczeniu:

The MultiWiicopter commandments Napisaliśmy tę listę w pocie czoła i z własnym krwawym doświadczeniem - to nie jest kopiuj – wklej lista – przeczytaj i naucz się –

 1. Wyważ wszystkie silniki - dynamicznie
 2. Wyważ wszystkie Śmigła – statycznie I dynamicznie
 3. Sprawdź wszystkie mocowania śmigieł – ośki i piasty – czy pracują w osi/nie pochylone - śmigła dokręcone tym samym momentem.
 4. Zamontuj wszystkie czujniki na silikonie/ żelu lub silikonowej/żelowej taśmie – zawsze izoluj je od wibracji (nigdy nie używaj taśmy dwutronnej jak 3M do wykładzin – ona nie ma właściwości jak żel).
 5. Zamontuj wszystkie GPS/MAG czujniki zdala od RMI, ESC i głównej linii zasilania/ LiPo.
 6. Lutuj wszystkie przewody używając pasty topnika np. AMTECH 223 - nie używaj lutu rdzeniowego lub słabych lutownic
 7. Ustaw wszystkie kanały prawidłowo / bezpiecznie i przetestuj je na żywo na komputerze PC/MAC, aby sprawdzić stabilność sygnału RC. (zakresy pracy, przypisane funkcje miksery, stabilność pracy np potencjometrów przełączników itp.)
 8. Wykonaj test zasięgu aparatury RC „range check” z włączonym całym osprzętem FPV (osprzęt FPV może zakłócać i ograniczać zasięg twojego nadajnika RC)
 9. Przetestuj wszystkie elementy FPV w odległości min. 200m od bazy w terenie – nie ustawiaj/testuj FPV 2m od siebie, a następnie nie wylatuj ! ... ktoś może być na sąsiednim Kanale - więc zrób to dobrze – najpierw sprawdź wszystkie kanały w dużej odległości na ziemi.
 10. Sprawdź wszystkie złącza czy pewnie trzymają, czy są mocno wciśnięte, użyj - Spray INOX „kontact” do styków, aby wszystkie złącza były pewne! - Luźne połączenie lub miękkie luty są przyczyną awarii silnika / esc
 11. Sprawdź czy wszystkie przewody/wtyczki sygnałowe są w 100% bezpieczne/pewne – trzymają ale nie pociągając za przewód.
 12. Sprawdź wszystkie elementy (śmigła) czy nie występują pęknięcia lub inne naruszenia konstrukcji
 13. Przed każdym lotem wykonaj test każdego śmigła dla zwiększenia bezpieczeństwa.
 14. Wykonuj po każdym locie test temperatury wszystkich ESC i silników, dopuszczalne maksimum dla silników 50°C, dla regulatorów ESC dopuszczalne maksimum 60°C
 15. Obserwuj oddzielnie za pomocą Telemetrii każdą komórkę / celę pakietu LiPo w locie – nie obserwuj całkowitej sumarycznej wartości – zabezpieczysz się przed często występującym uszkodzeniem pojedynczej celi przy dużym obciążeniu.
 16. Prowadź wszystkie przewody sygnałowe z dala od regulatorów ESCs
 17. Używaj CPU/IMU na dedykowanym zasilaniu poprzez uBEC z dystrybucji zasilania 3S DC – separuj 3S lub 4S Lipo dedykowanymi uBEC.
 18. Sprawdź wszystkie przewody na czy są odporne na ścieranie i zwarcie w wyniku wibracji – używaj dodatkowych osłonek przewodów przy przejściach przez ostre krawędzie ramy
 19. Sprawdź czy rama jest połączona z masą / uziemiona. Elektrostatyka zakłóca przewody sygnałowe – smigła wytwarzają napięcie statyczne – niektórzy to ignorują.
 20. Odseparuj wszystkie RC odbiorniki i anteny pod kątem 90° i zamontuj z dala od elementów z włókna węglowego – carbon.
 21. Dla złaczy wysokoprądowych - np. Wtyki s800, XT60 lub inne RC wtyczki – używaj Inox lub Corrosion-X lub inne spraye o podobnych właściwościcach antykorozyjnych
 22. Natychmiast ląduj modelem przy najmniejszych oznakach wadliwej / anormalnej pracy któregokolwiek z podzespołów.
 23. Wyeliminuj wszystkie ryzyka - jeśli latasz nad tłumem ludzi ryzykiem jest upadek - więc nie lataj nad głowami ludzi
 24. Zaprogramuj i sprawdź GPS tryb powrotu do domu (procedura RTH) – bądź w 100% pewny GPS że działą prawidłowo
 25. Nigdy nie zakładaj, że wszystko jest OK, jeżeli rozwiązałeś problem / przyczynę usterki – problemy występują w grupach – to nie musi być tylko jedna przyczyna, jeżeli rozwiązałeś problem/ usterkę – sprawdź wszystko ponownie. Czasem - Lepsze wrogiem dobrego sprawdzonego.
 26. Używaj kleju loctite – Upewnij się iż używana rama jest w 100% sztywna i bezpieczna – drgania mogą poluzować ważne części modelu.
 27. Używaj checklist - listy startowej i trzymaj się wszystkich jej punktów.
 28. Załóż okulary ochronne – zachowaj ostrożność - śmigła mogą ciąć jak żyletka lub odbić smieci z podłoża
 29. Skalibruj wszystkie czujniki – sprawdź na twoim komputerze PC/MAC. Zawsze podpinaj główne zasilanie Lipo do wypoziomowanego modelu i NIE poruszaj copterem przez pierwsze 10s po podłączeniu zasilania Lipol !
 30. Jako pilot - dowodzący - odpowiadasz za WSZYSTKIE „EVERYTHING” decyzje jakie podejmiesz – jeżeli cokolwiek pójdzie źle – TY jako Kapitan odpowiadasz. Ubezpieczenie OC zwraca tylko straty materialne !
 31. Uszczerbek na zdrowiu lub życiu jest bezcenny. Za wszystko możesz co zrobisz lub czego nie dopełnisz (bezpieczeństwo) możesz odpowiedzieć przed prokuratorem a następnie przed sądem.

Poniżej oryginał Listy kontrolnej ze strony: http://www.multiwiicopter.com/pages/getting-started/

The MultiWiicopter commandments  - We wrote this list in blood and sweat - this is not some cheap cut-n-paste - read and learn - 

 1. Balance all Motors - dynamic
 2. Balance all Props - static and dynamic
 3. Check all Prop adapter collets and shafts are true - not bent - secured with identical torque
 4. Mount all sensors on gel or gel foam tape - always (never use closed cell tape like 3M for hme use - it has not gel properties)
 5. Mount all GPS/MAG pods well away from all RMI ESC and the main LiPo
 6. Solder all wires with solder flux paste like Amtech 223 - don't use cored solder or weak soldering irons
 7. Set all failsafe channels and test them LIVE on your PC/Mac to check the stability of the RC signal
 8. Do a proper RC range check of the RC radio with all FPV gear powered on
 9. Test all FPV gear at 200m on the ground - dont setup FPV 2m apart then fly ...  you might be on an adjacent Ch - so do it right - check all channels at long range on the ground first
 10. Check all push connectors are firm, even - Spray INOX lanolin to ALL connectors !  - loose or soft connection cause engine/esc failure
 11. Check all data line are 100% secure - tied but not pulling
 12. Check all props for fatigue cracks or stress fractures
 13. Do a pull test on all Props before every flight to check security
 14. Do post flight temp checks on all ESC and all motors - 50°c max motors and 60°C for ESC
 15. Telemetry Monitor every cell of the LiPo in flight - do not rely on total voltage alone
 16. Route all data lines well away from ESCs
 17. Operate the CPU/IMU on a dedicated 3S DC bus for large multicopters - a separate 2S or 3S Lipo with uBEC
 18. Check all wires for airframe abrasion or shorting - use a diamonf file to dull sharp edges
 19. Check the airframe is grounded to prevent static entering data lines - props create static - it has go somewhere
 20. Separate all RC receiver antenna wires by 90° and keep away from carbon structures
 21. For all push connectors - ie s800 booms or RC plugs - use Inox or Corrosion-X or similar sprays - less is more - blow away excess with an air gun
 22. Ground your aircraft at the slightest hint/sign of abnormal ops of any component
 23. Remove all risk - if you fly over a crowd of people the risk is falling - so don't fly over crowds
 24. Program and test GPS return to home - be 100% familiar with GPS over ride procedures and fly on MANUAL if req'd
 25. Never assume - problems come in groups - its never just one thing, if you find a problem - look again
 26. Use loctite - Make sure the entire airframe is 100% rigid and secure - vibration can loosen flight critical parts
 27. Use a checklist and stick to it 
 28. Wear safety glasses - props can cut
 29. Calibrate all sensors - check on your PC/Mac.  Always connect main Lipo with aircraft level and DONT move the copter in the first 10 secs after connecting LiPo!
 30. As the pilot in command EVERYTHING is your fault - if anything goes wrong - YOU as the Captain are responsible